Aboubacar Sidiki Kourouma

Aboubacar Sidiki Kourouma

Chef PAO, Imprimerie